Sveriges Handelskamrar

Ivan Alexander Vikland är oberoende besiktnings-/värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar.

Vilket betyder att vi kan utfärda värderingsintyg på era smycken som försäkringsfirmorna efterfrågar. Vi utför även värderingar för dödsbon, bodelningar, kronofogden och Polisen.


Har ni ett smycke som ni känner på er att det kan vara värt en del pengar men är osäkra. Kom in med smycket och visa det för oss. Vi kan ge er en snabb uppfattning av smycket och om det kan vara värt att få det värderat. När olyckan väl är framme och försäkringsfirman frågar efter värdering så är det bra att redan ha det klart.


Vi kan även utföra eftervärderingar utefter er beskrivning och bilder, men det blir aldrig lika exakt eller pålitligt såklart.