I centrala malmö designar och tillverkar vi våra ringar.